Gymnázium 4leté a 8leté
Class
Teacher
Classroom
Gymnázium 4leté a 8leté Lávičková Petra
0
7:10 - 7:55
1
8:00 - 8:45
2
8:50 - 9:35
3
9:50 - 10:35
4
10:40 - 11:25
5
11:35 - 12:20
6
12:25 - 13:10
7
13:15 - 14:00
8
14:05 - 14:50
9
14:55 - 15:40
10
15:45 - 16:30
Mon 27/11
Tue 28/11
2.SA celá
2.SA celá
355
AJ
4.KA AJ12
354
AJ
5.QA AJ12
5.QB AJ12
353
AJ
3.TA AJ12
359
AJ
3.B AJ12
321
AJ
Pohotovost GYM PohG
Wed 29/11
3.TA AJ12
354
AJ
4.KB Dív
TG
TV
4.KB Dív
TG
TV
3.B AJ12
359
AJ
Thu 30/11
2.SA celá
2.SA celá
359
AJ
4.KA AJ12
301
AJ
3.B AJ12
351
AJ
3.TA AJ12
354
AJ
5.QA AJ12
5.QB AJ12
355
AJ
Fri 1/12
5.QA AJ12
5.QB AJ12
323
AJ
2.SA celá
2.SA celá
359
AJ
7.MA NJ21
161
NJ
G2
G2
budova GYM GYM
Powered by