Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Tuesday 18. 6.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.A Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk Exk
3.A SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
3.B SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
4.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
4.B Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
7.MA SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP SP
8.OA Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
8.OB Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bednářová Marta - .. .. - - - - .. .. - -
Grmelová Kateřina - - - - - .... - - - - -
Herman František - .. .. .. .. .. .. - - .. -
Höferová Iveta - - - VY - - - .... - - -
Holzer Miloš - OG OG - - - - MI .. - -
Jančiová Lenka - - - - - .. .. - .. .. -
Klement Petr - .. .. <> .. .. - .. .. - -
Klimešová Alena - CN - .. .. - - - - - -
Kupková Gabriela - .. .. .. HD VE .. - - - -
Máslová Renata - .. .. - - BA .. - .. .. -
Mikulka Radek - - - - .. -
Minářová Lada - .. .. .. KU - .. - .. .. -
Nedomová Petra - BA .. .. - .. .. - - - -
Plevová Jana .. .. .. - - - -
Skálová Klára - .. MA BA BA DB .. - - - -
Šustek Zdeněk - .. .. .. - - MI - - - -
Tichopádová Eva - ZZ - - - - - - - .. -
Vlčková Eva - -
Zádrapová Lenka - - - - .. - - - .. .. -
Zedníková Olga - - - - - - - - .. .. -
Zourková Renata - .. .. - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
217 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
351 Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Alánová Milana
3 odpadá MA 2.A
před 10. hod dohled G přízemí  
Balátová Mária
1 Pohotovost  
1 odpadá MA 3.B
3 Pohotovost  
4 supl. (SK) ŠJ 2.B (ŠJ21)+ 319
4 odpadá MA 8.OA (P1) zrušeno
5 supl. (MS) ZE 1.PA 269
5 odpadá MA 8.OA (P2) zrušeno
6 odpadá ZE 3.B
8 změna SMA 4.B (MA42)+ zrušeno
9 změna SMA 4.B (MA42)+ zrušeno
Bednářová Marta
0.-10. hod Sportovní kurz
Crhonková Jitka
1 supl. (KŠ) AJ 2.SA (AJ11) 160
7 odpadá AJ 3.A (AJ11)
8 odpadá AJ 3.B (AJ12)
Čermáková Hana
4 odpadá IN 4.A (IN2) zrušeno
5 odpadá IN 4.B (IN2) zrušeno
Drábková Blanka
5 jídelna  
Grmelová Kateřina
0.-10. hod Sportovní kurz
Hájek Jiří
2 odpadá FY 2.A
4 odpadá FY 3.B (FY2)
5 odpadá FY 3.B (FY2)
Herman František
0.-10. hod Sportovní kurz
Höferová Iveta
0.-10. hod Pedagogický dohled
Holzer Miloš
0.-10. hod Sportovní kurz
Hrdinová Alena
1 odpadá NJ 7.MA (NJ)
3 změna NJ 4.B (NJ21)+ zrušeno
4 spojeno (KP) NJ 2.B (NJ21)+ 165
4 změna NJ 2.A (NJ22)+
7 změna NJ 8.OB (NJ11)+ zrušeno
před 9. hod dohled G přízemí  
Jančiová Lenka
0.-10. hod Sportovní kurz
Klement Petr
0.-10. hod Sportovní kurz
Klimešová Alena
0.-10. hod Sportovní kurz
Kolčářová Jana
4 přesun << DE 6.XA 354 z 9. hod
6 odpadá ČJ 4.A (P2) zrušeno
7 odpadá ČJ 4.A (P1) zrušeno
9 přesun >> DE 6.XA na 4. hod
Kubartová Ivana
2 přesun << ZE 6.XA 268 z 21.6. 6. hod
3 změna MA 6.XA 159
Kudlička Petr
3 přesun << MA 1.PA 112 z 6. hod
4 supl. (MN) ZE 5.QA 218
4 odpadá MA 8.OB zrušeno
6 přesun >> MA 1.PA na 3. hod
9 změna ZE 5.QA 218
Mačíková Miloslava
3 změna RJ 4.B (RJ21)+ zrušeno
Machová Jana
2 supl. (SK) AJ 1.PA (AJ11) 319
3 Pohotovost  
3 změna FJ 4.B (FJ21)+ zrušeno
7 změna FJ 8.OB (FJ11)+ zrušeno
8 změna Ak 4.B (AK42)+ zrušeno
9 změna Ak 4.B (AK42)+ zrušeno
Máslová Renata
0.-10. hod Sportovní kurz
Měřínská Romana
1 změna AJ 4.KA (AJ12) 359
4 změna AJ 3.TA (AJ11) 359
5 změna AJ 5.QA (AJ12) 359
6 změna AJ 2.B (AJ12) 359
před 4. hod dohled G 2.patro  
Mikulka Radek
6 spojeno (ŠT) ČJ 6.XA (IN1) 353
7 spojeno (HO) ČJ 6.XA (IN2) 353
8 změna SDE 4.B (DE41)+ zrušeno
9 změna SDE 4.B (DE41)+ zrušeno
Minářová Lada
0., 5., 7.-10. hod Pedagogický dohled
1.-4., 6. hod Pedagogický dohled
Nedomová Petra
0.-10. hod Sportovní kurz
Orság Jaroslav
1 změna BCH 4.B (BCB1)+ zrušeno
2 změna BCH 4.B (BCB1)+ zrušeno
8 odpadá CH 7.MA
9 odpadá CH 3.A
Orságová Romana
1 spojeno (HO) MA 2.B (IN2) 159
2 spojeno (HO) MA 2.B (IN1) 159
4 odpadá IN 4.A (IN1) zrušeno
5 odpadá IN 4.B (IN1) zrušeno
před 4. hod dohled G přízemí  
Skálová Klára
0., 3., 5., 7.-10. hod Pedagogický dohled
6., 4., 2., 1. hod Pedagogický dohled
Ševčíková Zuzana
3 výměna << MA 4.KA 218 z 13.6. 5. hod
4 změna MA 4.KA 120
Šustek Zdeněk
0.-10. hod Sportovní kurz
Tichopádová Eva
0.-10. hod Pedagogický dohled
Tonkovičová Monika
3 odpadá AJ 8.OA (AJ12) zrušeno
7 odpadá AJ 3.A (AJ12)
8 odpadá AJ 3.B (AJ11)
Tvrďoch Lukáš
3 odpadá ČJ 8.OB zrušeno
4 odpadá ČJ 8.OA (P2) zrušeno
5 odpadá ČJ 8.OA (P1) zrušeno
Vejmolová Alena
3 změna NJ 4.B (NJ22)+ zrušeno
5 spojeno (KP) NJ 4.KA (NJ21) 220
před 7., 8. hod dohled G přízemí  
Vlčková Eva
7 změna RJ 8.OB (RJ12)+ zrušeno
před 5. hod dohled S 2. patro  
Vybíralová Iva
3 supl. (HF) MA 2.SA 257
5 odpadá MA 7.MA
7 odpadá FY 7.MA
8 přesun >> FY 6.XA na 19.6. 1. hod
Wetterová Danuše
1 změna TK 4.B (TKB1)+ zrušeno
2 změna TK 4.B (TKB1)+ zrušeno
4 odpadá MA 4.B zrušeno
6 odpadá MA 4.A (P1) zrušeno
7 odpadá MA 4.A (P2) zrušeno
Zbořilová Zlatka
1 supl. (TI) AJ 1.A 353
2 odpadá AJ 7.MA (AJ12)
4 změna RJ 2.A (RJ21)+
7 změna RJ 8.OB (RJ11)+ zrušeno
Zourková Renata
0.-10. hod Sportovní kurz
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 AJ 353 supluje ZZ (TI)
6 ŠJ ŠJ21 odpadá (SK)
6 NJ NJ21 odpadá (KP)
1.B
6 ŠJ ŠJ21 odpadá (SK)
6 NJ NJ21 odpadá (KP)
8 ZE odpadá (JN)
9 Bi odpadá (HE)
1.PA
2 AJ AJ11 319 supluje MA (SK)
3 MA 112 přesun << KU z 6. hod
3 FY odpadá (ŠT)
5 ZE 269 supluje BA (MS)
6 MA přesun >> na 18.6. 3. hod
2.A
4 NJ NJ21 165 spojí HD (KP)
4 ŠJ ŠJ21 319 supluje BA (SK)
0.-10. hod Exkurze
2.B
1 MA IN2 159 spojí OG (HO)
2 MA IN1 159 spojí OG (HO)
4 NJ NJ21 165 spojí HD (KP)
4 ŠJ ŠJ21 319 supluje BA (SK)
6 AJ AJ12 359 změna ME
8 Bi odpadá (HO)
2.SA
1 AJ AJ11 160 supluje CN (KŠ)
3 MA 257 supluje VY (HF)
6 ZE odpadá (MS)
7 SH SHH1 odpadá (KL)
8 SH SHH1 odpadá (KL)
3.A
0.-10. hod Sportovní aktivity
3.B
0.-10. hod Sportovní aktivity
3.TA
4 AJ AJ11 359 změna ME
7 SH SHH1 odpadá (KL)
8 SH SHH1 odpadá (KL)
4.A
1 PE PEB2 odpadá (KP)
1 FI FIB1 odpadá (PV)
1 TK TKB1 odpadá (WE)
1 BCH BCB1 odpadá (OR)
1 PGE PGB2 odpadá (MS)
2 PE PEB2 odpadá (KP)
2 FI FIB1 odpadá (PV)
2 TK TKB1 odpadá (WE)
2 BCH BCB1 odpadá (OR)
2 PGE PGB2 odpadá (MS)
3 FJ FJ21 odpadá (MA)
3 NJ NJ21 odpadá (HD)
3 NJ NJ22 odpadá (VE)
3 RJ RJ21 odpadá (MK)
4 IN IN2 odpadá (ČE)
4 IN IN1 odpadá (OG)
6 MA P1 odpadá (WE)
6 ČJ P2 odpadá (KO)
7 MA P2 odpadá (WE)
7 ČJ P1 odpadá (KO)
8 SMA MA42 odpadá (BA)
8 SBi BI41 odpadá (ZP)
8 SDE DE41 odpadá (MI)
8 SL LI41 odpadá (MN)
8 SVS SV42 odpadá (ZE)
9 SMA MA42 odpadá (BA)
9 SBi BI41 odpadá (ZP)
9 SDE DE41 odpadá (MI)
9 SL LI41 odpadá (MN)
9 SVS SV42 odpadá (ZE)
0.-10. hod Obecná absence třídy
4.B
1 PE PEB2 odpadá (KP)
1 FI FIB1 odpadá (PV)
1 TK TKB1 odpadá (WE)
1 BCH BCB1 odpadá (OR)
1 PGE PGB2 odpadá (MS)
2 PE PEB2 odpadá (KP)
2 FI FIB1 odpadá (PV)
2 TK TKB1 odpadá (WE)
2 BCH BCB1 odpadá (OR)
2 PGE PGB2 odpadá (MS)
3 FJ FJ21 odpadá (MA)
3 NJ NJ21 odpadá (HD)
3 NJ NJ22 odpadá (VE)
3 RJ RJ21 odpadá (MK)
4 MA odpadá (WE)
5 IN IN2 odpadá (ČE)
5 IN IN1 odpadá (OG)
6 ČJ odpadá (PV)
8 Ak AK42 odpadá (MA)
8 SMA MA42 odpadá (BA)
8 SBi BI41 odpadá (ZP)
8 SDE DE41 odpadá (MI)
8 SL LI41 odpadá (MN)
8 SVS SV42 odpadá (ZE)
9 Ak AK42 odpadá (MA)
9 SMA MA42 odpadá (BA)
9 SBi BI41 odpadá (ZP)
9 SDE DE41 odpadá (MI)
9 SL LI41 odpadá (MN)
9 SVS SV42 odpadá (ZE)
0.-10. hod Obecná absence třídy
4.KA
1 AJ AJ12 359 změna ME
3 MA 218 výměna << ŠV z 13.6. 5. hod
3 Bi výměna >> na 13.6. 5. hod
4 MA 120 změna ŠV
5 NJ NJ21 220 spojí VE (KP)
7 SH SHH1 odpadá (KL)
8 SH SHH1 odpadá (KL)
5.QA
1 TV Chl odpadá (HE)
1 TV Dív odpadá (BE)
2 TV Chl odpadá (HE)
2 TV Dív odpadá (BE)
4 ZE 218 supluje KU (MN)
5 AJ AJ12 359 změna ME
9 ZE 218 změna KU
6.XA
1 TV Chl odpadá (HE)
1 TV Dív odpadá (ZO)
2 ZE 268 přesun << KB z 21.6. 6. hod
2 TV Chl odpadá (HE)
2 TV Dív odpadá (ZO)
3 MA 159 změna KB
4 DE 354 přesun << KO z 9. hod
4 Bi odpadá (ZP)
6 ČJ IN1 353 spojí MI (ŠT)
7 ČJ IN2 353 spojí MI (HO)
8 FY přesun >> na 19.6. 1. hod
9 DE přesun >> na 18.6. 4. hod
7.MA
0.-10. hod Sportovní aktivity
8.OA
1 PE PEB2 odpadá (KP)
1 FI FIB1 odpadá (PV)
1 TK TKB1 odpadá (WE)
1 BCH BCB1 odpadá (OR)
1 PGE PGB2 odpadá (MS)
2 PE PEB2 odpadá (KP)
2 FI FIB1 odpadá (PV)
2 TK TKB1 odpadá (WE)
2 BCH BCB1 odpadá (OR)
2 PGE PGB2 odpadá (MS)
3 AJ AJ11 odpadá (ND)
3 AJ AJ12 odpadá (TO)
4 MA P1 odpadá (BA)
4 ČJ P2 odpadá (TR)
5 MA P2 odpadá (BA)
5 ČJ P1 odpadá (TR)
7 FJ FJ11 odpadá (MA)
7 NJ NJ11 odpadá (HD)
7 RJ RJ12 odpadá (VL)
7 RJ RJ11 odpadá (ZZ)
8 Ak AK42 odpadá (MA)
8 SMA MA42 odpadá (BA)
8 SBi BI41 odpadá (ZP)
8 SDE DE41 odpadá (MI)
8 SL LI41 odpadá (MN)
9 Ak AK42 odpadá (MA)
9 SMA MA42 odpadá (BA)
9 SBi BI41 odpadá (ZP)
9 SDE DE41 odpadá (MI)
9 SL LI41 odpadá (MN)
0.-10. hod Obecná absence třídy
8.OB
1 PE PEB2 odpadá (KP)
1 FI FIB1 odpadá (PV)
1 TK TKB1 odpadá (WE)
1 BCH BCB1 odpadá (OR)
1 PGE PGB2 odpadá (MS)
2 PE PEB2 odpadá (KP)
2 FI FIB1 odpadá (PV)
2 TK TKB1 odpadá (WE)
2 BCH BCB1 odpadá (OR)
2 PGE PGB2 odpadá (MS)
3 ČJ odpadá (TR)
4 MA odpadá (KU)
5 AJ AJ11 odpadá (ND)
6 AJ AJ12 odpadá (ND)
7 FJ FJ11 odpadá (MA)
7 NJ NJ11 odpadá (HD)
7 RJ RJ12 odpadá (VL)
7 RJ RJ11 odpadá (ZZ)
8 Ak AK42 odpadá (MA)
8 SMA MA42 odpadá (BA)
8 SDE DE41 odpadá (MI)
8 SVS SV42 odpadá (ZE)
9 Ak AK42 odpadá (MA)
9 SMA MA42 odpadá (BA)
9 SDE DE41 odpadá (MI)
9 SVS SV42 odpadá (ZE)
0.-10. hod Obecná absence třídy
Pedagogický dohled u třídy:
2.A
Hodina: 0.-10., Učitel: Minářová Lada

Žáci 3.A a 7.MA, kteří se neúčastní sportovního kurzu mají výuku podle rozvrhu 6.XA 1- 5 VH, žáci 3.B mají výuku podle 2.B.