Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov, příspěvková organizace
v

Změny v rozvrhu Friday 19. 4.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.A Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
1.B Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
1.PA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
2.A Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
2.B Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
2.SA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.A Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.B Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
3.TA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.A Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.B Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
4.KA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
5.QA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
6.XA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
7.MA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
8.OA Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
8.OB Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz Práz
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Adamec Jan - - - - - - - - - - -
Alánová Milana - .. .. .. .... - .... - - - -
Balátová Mária - - .... - .. - .... - - - -
Bednářová Marta - - - - - - .. .. - - -
Breburdová Vlasta - - - - - - - - - - -
Burianová Ivana - .. .. .. .. - - - - - -
Crhonková Jitka - .. - - .. - - - - - -
Čermáková Hana - - - - - - - - - - -
Černá Jana - .. .. .. .. - - - - - -
Drábková Blanka - .. .. .. .. .. .... - - - -
Grmelová Kateřina - - - - - - - - - - -
Hájek Jiří - - - .... .. .. - - - - -
Hanák Pavel - - - - - - - .... - - -
Herman František - .. .. .. .. - .. .... - - -
Höferová Iveta - - - - - - - - - - -
Holzer Miloš - .. .. - - .... - - - - -
Hrdinová Alena - - - .. .. .. - .... - - -
Hrežová Jitka - .. - - .. - .. .. - - -
Hučíková Jitka - - - - - - - - - - -
Hýžová Drahomíra - - - - - - - - - - -
Jančiová Lenka - - - .. .. - .. .. - - -
Jelínková Hana - - - - - - - - - - -
Jirešová Zuzana - - - - - - - - - - -
Kaňová Olga - - - - - - - - - - -
Katecheta - - - - - - - - - - -
Klement Václav - - - - - - - - - - -
Klement Petr - - .. .... .. - .. .. - - -
Klimešová Alena - .. .. - .. .. - - - - -
Kolčářová Jana - - .. .. .. - .. .. - - -
Kraváčková Libuše - - - - - - - - - - -
Kremličková Petra - - - - - - - - - - -
Kubartová Ivana - - - - - .. .. - - - -
Kudlička Petr - .. .. .. .. - .... .. - - -
Kupková Gabriela - .. .. .. - - - - - - -
Mačíková Miloslava - - - - - - - - - - -
Machová Jana - - - - - - - - - - -
Máslová Renata - .. - .. .. .. .. - - - -
Měřínská Romana - - - - .. .... .. - - - -
Mikulka Radek - - - - .. .. - .... - - -
Minářová Lada - .. .. .. - - - - - - -
Molčanová Lenka - - - - - - - - - - -
Nedomová Petra - .. .. .. .. - .. .. - - -
Orálková Lucie - - - - - - - - - - -
Orság Jaroslav - .. .. - - - - - - - -
Orságová Romana - - - - - .. .. - - - -
Plevová Jana - .. .... .. .. - .. .. - - -
Podolanová Alena - - - - - - - - - - -
Pospíšilová Lucie - .. - - - .. .. - - - -
Praktikant/ka - - - - - - - - - - -
Schweidlerová Monika - - - - - - - - - - -
Skálová Klára - .. .. .. .. .... - - - - -
Spáčil Jaroslav - - - - - - - - - - -
Šefčíková Vlasta - - - - - - - - - - -
Ševčíková Zuzana - .... .. .. - .. .. - - - -
Šimoníková Marcela - - - - - - - - - - -
Šustek Zdeněk - - .. .. - .. .. - - - -
Tichopádová Eva - - - - - - - - - - -
Tonkovičová Monika - .. .. .. .. - .. .. - - -
Trávníčková Šárka - - - - - - - - - - -
Tvrďoch Lukáš - .. .. .. .. .... - - - - -
Vejmolová Alena - - .. .. .. - - - - - -
Vlčková Eva - .... .. .. - - .. .. - - -
Voženílková Ivana - - - .. - - - - - - -
Vybíralová Iva - - .. .. - - .. .. - - -
Wetterová Danuše - .. - .. - - - - - - -
Zádrapová Lenka - - .. - - - - - - - -
Zavadil Ivo - - - - - - - - - - -
Zbořilová Zlatka - .. .. .. .. .. - - - - -
Zedníková Olga - - - - - - - - - - -
Zourková Renata - - - - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
1.A
0.-10. hod Prázdniny
1.B
0.-10. hod Prázdniny
1.PA
0.-10. hod Prázdniny
2.A
0.-10. hod Prázdniny
2.B
0.-10. hod Prázdniny
2.SA
0.-10. hod Prázdniny
3.A
0.-10. hod Prázdniny
3.B
0.-10. hod Prázdniny
3.TA
0.-10. hod Prázdniny
4.A
0.-10. hod Prázdniny
4.B
0.-10. hod Prázdniny
4.KA
0.-10. hod Prázdniny
5.QA
0.-10. hod Prázdniny
6.XA
0.-10. hod Prázdniny
7.MA
0.-10. hod Prázdniny
8.OA
0.-10. hod Prázdniny
8.OB
0.-10. hod Prázdniny
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou